จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แก้ปัญหาน้ำเสีย

View icon 64
วันที่ 18 มิ.ย. 2567 | 12.42 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาครจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านริมคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว ที่เดือดร้อนจากน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเขตรอยต่อ จังหวัดนครปฐม ที่ลักลอบปล่อยตอนฝนตก

ชาวบ้าน บอกว่า เคยเกิดปัญหาแบบนี้หลายครั้ง จนเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโรงงาน ถึงขั้นปิดคลองตาปลั่งไม่ให้น้ำจากจังหวัดนครปฐมไหลผ่าน แม้จะเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ไม่ได้รับการแก้ไข

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการรวบรวมรายชื่อและข้อเสนอของชาวบ้าน เพื่อนำไปยื่นให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา ซึ่งชาวบ้านเสนอให้โรงงานเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียให้ทันสมัย และขอให้มีสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองตาปลั่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง