เอกสารหลุด ก่อน “วิษณุ” แถลง ส่งบิ๊กต่อ กลับนั่งผบ.ตร.

เอกสารหลุด ก่อน “วิษณุ” แถลง ส่งบิ๊กต่อ กลับนั่งผบ.ตร.

View icon 133
วันที่ 20 มิ.ย. 2567 | 08.17 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ว่อนโซเชียล! เอกสารหลุด ก่อน “วิษณุ”แถลงจริง 11 โมงวันนี้ (20 มิ.ย.67) สำนักนายกฯ เตรียมส่งบิ๊กต่อ กลับนั่งผบ.ตร. ส่วน-บิ๊กโจ๊ก ให้รอก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่คืนวานนี้ (19 มิ.ย.67) มีเอกสาร อ้างว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เว้นช่องว่างลงเลข และช่องใส่วันที่รอนายกรัฐมนตรี เซ็นชื่อ  โดยเนื้อหาสรุป ถึง การส่ง พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามเดิม  ดังนี้

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่  /๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑0๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้
พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อ
ประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๙/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่น นั้น

โดยที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานนายกรัฐมนตรี
รับทราบแล้ว สรุปได้ข้อเท็จจริงพอจะดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไปได้โดยส่งเรื่องไปให้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้ราชการตำรวจดำเนินการต่อไปโดย
เรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดองและรักษาองค์กรต่อไปได้ ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ให้ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก่อนแล้ว จึงให้ พลตำรวจเอก
ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเศรษฐา ทวีสิน)
นายกรัฐมนตรี

66738445c3eb20.75616951.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง