สทนช.เร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝน

View icon 92
วันที่ 20 มิ.ย. 2567 | 13.54 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เผยขณะนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกพืชฤดูฝนแล้ว ประมาณ 24 ล้านไร่ จากแผนทั้งหมด 87 ล้านไร่ แต่พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศ ยังมีค่าความชื้นในดินน้อย จึงเน้นย้ำ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงประสบปัญหา และภาวะฝนทิ้งช่วง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรไว้แล้ว หากอยู่ในเขตชลประทาน จะสูบน้ำส่งเข้าไปในพื้นที่ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และกรมส่งเสริมการเกษตร จะเข้าสำรวจและให้ความช่วยเหลือต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง