มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน แก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดมหาสารคาม

View icon 182
วันที่ 20 มิ.ย. 2567 | 20.17 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน แก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในปี 2566 จำนวน 1,746 คน ในพื้นที่อำเภอเมือง และโกสุมพิสัย รวม 271,875 กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่ความเสียหายกว่า 18,000ไร่ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา

โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา มีพระราชดำริให้ผลิตพันธุ์ข้าวสำรองไว้ในยามประสบภัยพิบัติ ต่อมาจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรในยามทุกข์ยากลำบาก

ข่าวอื่นในหมวด