ตะลุยต่อยอด : ลุยแปลง แตงโมนมสด ไร้สารพิษ ใช้น้ำน้อย-ผลผลิตไว

View icon 56
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 07.18 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ตะลุยต่อยอด คุณบอย ธนพัต ลุย 2 จังหวัด พิสูจน์รสชาติ "แตงโมนมสด" ที่โคราช และติดตามไอเดียของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สิงห์อาสา เดินหน้าฝ่าวิกฤตภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างบ่อโครงข่ายกักเก็บน้ำ ช่วงฤดูฝน "บ่อพ่อบ่อแม่" ช่วยชาวบ้านฝ่าวิกฤตเอลนีโญ ให้มีน้ำใช้ตลอดปี ล่าสุดลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ติดตามจากตะลุยต่อยอด

แนวความคิดในการขุดบ่อแบบเก่า อาจไม่เพียงพอต่อการมีแหล่งน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี จึงเป็นเหตุผลให้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสิงห์อาสา สร้างแนวคิดการมี บ่อพ่อบ่อแม่ ชุมชนบ้านนาสีนวน ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ "สิงห์อาสา" และเครือข่ายสิงห์อาสา พลังของสถาบันศึกษาในพื้นที่ น้อง ๆ ที่เป็นลูกหลานคนอีสานใน 18 มหาลัย มาสร้างแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้เพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งปี

ชุมชนแห่งนี้ไม่ได้เผชิญแค่ปัญหาภัยแล้ง จากวิกฤตเอลนีโญ แต่ในช่วงฝนตกน้ำหลาก หรือช่วงปรากฏการณ์ลานีญา ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง บ่อน้ำที่ขุดเอาไว้ก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมได้ จากผลสำเร็จชัดเจนในบ่อแรก ปี 2567 นี้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "สิงห์อาสา" เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ และเติมระดับน้ำใต้ดิน ขยายผลบ่อที่ 2 ที่โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ให้เปรียบเสมือนเป็น "บ่อพ่อบ่อแม่"

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 สถาบัน สำรวจพื้นที่ประสบภัย เพื่อนำรถน้ำดื่มเคลื่อนที่ เข้าไปแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด พร้อมติดตั้งแทงค์น้ำขนาดใหญ่ธนาคารน้ำสิงห์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน

สั่งจองออนไลน์กันตั้งแต่ลูกเล็ก ๆ เลย เพราะมั่นใจในคุณภาพ ไร้สารเคมี บำรุงด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ และฮอร์โมนนมสด 

ปลูกแบบใช้พื้นที่น้อย นอนเปลแนวตั้งนะ ฉะนั้น 1 ต้น จะเก็บไว้แค่ 1 ลูก และที่นี่ปลูกได้ทุกฤดูกาล เพราะใช้วิธีการปลูกในโรงเรือน

กว่าจะเป็น "ไร่ทรัพย์ในดิน" ก็มีปัญหาไม่น้อย โดยเฉพาะขาดน้ำ แม้จะติดลำคลอง แต่น้ำก็ไม่เพียงพอ ก็ต้องปรับตัว จนรู้ทุกปัญหาของพืช หาแหล่งบาดาลน้ำสำรอง และใช้ระบบน้ำหยดเข้าช่วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง