3 วันอภิปรายงบฯ ปี 68 เตรียมลงมติค่ำนี้

View icon 67
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 13.53 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - 3 วันของการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 68 พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงสาเหตุที่ไม่ลงมติรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจายปี 68 ให้ เพราะเห็นว่าการจัดงบประมาณไม่ตอบโจทย์ประเทศไทย มีความพยายามเบียดบังงบประมาณนโยบายส่วนอื่น และทำให้เพียงนโยบายหลักของพรรคสำเร็จลุล่วงได้เท่านั้น จึงมีมติร่วมกันว่าจะไม่รับหลักการ แต่ขอชื่นชมพรรคร่วมรัฐบาล ที่เตรียมเนื้อหาการอภิปรายมาดี และตรงจุด

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี เข้าใจว่าสภาฯ เป็นเวทีที่ทุกฝ่ายสามารถท้วงติงและเสนอแนะ แต่ขอให้ฝ่ายค้านนึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนเป็นสำคัญ และเชื่อว่ารัฐบาลมี 314 เสียง ถ้ารวมกันก็เหนียวแน่น คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง