องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024

View icon 157
วันที่ 22 มิ.ย. 2567 | 20.17 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 15.20 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024 ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2567 ภายใต้แนวคิด "Growing Impactful Ventures" หรือ "การขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างโอกาส ประสบการณ์ ให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมในเวทีระดับนานาชาติ โดยเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจ Startup ระดับโลก ภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและนักศึกษาที่จัดขึ้นมายาวนานที่สุดในเอเชีย ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนา Startup ของประเทศไทยให้สามารถก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยมีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 276 ทีม จาก 62 สถาบันอุดมศึกษา ใน 19 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีม

โดย ทีม PROPIKA จากสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King’s Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ทีม ALLEGROW จากฮ่องกง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และทีม METACYCLER BIOINNOVATIONS จากแคนาดา ได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวอื่นในหมวด