สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

View icon 138
วันที่ 22 มิ.ย. 2567 | 20.18 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมของบุคลากรชาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีที่ชอบ ตามหลักศีลธรรม และเพื่อให้ผู้อุปสมบทสามารถนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงาน เพื่อความสงบสุขของตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17 คน ร่วมอุปสมบท มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นพระสงฆ์ทั้ง 17 รูป จะไปจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดพระยายัง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 และประกอบพิธีลาสิกขาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง