วันนี้ชัด บริษัทไหนได้ข้าวค้างโกดัง 10 ปี

View icon 91
วันที่ 24 มิ.ย. 2567 | 06.01 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงพาณิชย์ เตรียมพิจารณาตัดสิทธิบริษัทเอกชนที่ประมูลข้าวค้างโกดัง 10 ปี แม้จะให้ราคาดีที่สุดก็ตาม

รายงานข่าว จากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า มีความเป็นไปได้สูงที่องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. จะตัดสิทธิ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด แม้จะเป็นผู้เสนอราคาประมูลข้าวค้างโกดัง 10 ปี ปริมาณ 15,000 ตัน สูงกว่าบริษัทอื่น ในราคากิโลกรัมละ 19 บาท 7 สตางค์ หรือรวมกว่า 286 ล้านบาทก็ตาม

ทั้งนี้ทาง อคส. อาจเรียกบริษัทสหธัญ จำกัด ที่เสนอราคากิโลกรัมละ 18 บาท 69 สตางค์ และบริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 18 บาท 1 สตางค์ มาเจรจา เพื่อให้ได้ราคาเท่าบริษัทวีเอท รวมทั้งจะมีการตรวจสอบบริษัทวีเอทฯ ในเชิงลึก และความเกี่ยวโยงกับบริษัทแป้งมันสำปะหลังด้วย

ต้องติดตามวันนี้จึงจะมีความชัดเจน ซึ่งเมื่อ อคส. ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลอย่างเป็นทางการแล้ว ตามขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย จะเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน