เตรียมรับ! ช่วยค่าน้ำมัน บัตรคนจน รวม 360 ต.ค.-ธ.ค. 67 นี้

เตรียมรับ! ช่วยค่าน้ำมัน บัตรคนจน รวม 360 ต.ค.-ธ.ค. 67 นี้

View icon 4.0K
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 12.32 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เตรียมรับเงิน! จ่อชงครม. ช่วยเหลือค่าน้ำมัน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 360 บาท ต.ค.-ธ.ค. 67 นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ยืนยันแล้วว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เคาะช่วยเหลือ "ค่าน้ำมัน" ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 360 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคาน้ำมัน ลดภาระค่าครองชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมหารือกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยรูปแบบจะให้สิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน 120 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็น 360 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียดมาตรการฯ ตามขั้นตอน ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดความคืบหน้าเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบโดยทั่วกัน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://ops.energy.go.th/th หรือโทร. 02-140-6000

ข่าวที่เกี่ยวข้อง