ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคดี เศรษฐา 24 ก.ค.

View icon 53
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 13.34 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมพิจารณาคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของ สว. 40 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี

ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา ที่ก่อนหน้านี้เรียกข้อมูลเพิ่มเติม รอคำชี้แจง และพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคล จึงกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง