หนังสือซากดึกดำบรรพ์ ขึ้นทะเบียนสมบัติชาติ

View icon 54
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 13.36 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำหนังสือซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนสมบัติชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปัจจุบัน มีซากดึกดำบรรพ์ที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 93 ชนิด 505 ชิ้นตัวอย่าง ในจำนวนนี้ มีซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนสมบัติชาติแล้ว 6 ชนิด 189 ชิ้นตัวอย่าง และจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือทั้งหมด 56 ชนิด 72 ชิ้นตัวอย่าง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง