นายกฯ ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ ตชด. ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้น กำชับปราบยาเสพติดให้สิ้นซาก

นายกฯ ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ ตชด. ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้น กำชับปราบยาเสพติดให้สิ้นซาก

View icon 84
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 17.24 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (10 ก.ค. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) ให้การต้อนรับ

โดยนายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมการปฎิบัติหน้าที่ในมิติด้านการป้องกันชายแดน ที่เป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคง รวมทั้งงานการพัฒนาที่มีการดำเนินการในหลายด้าน ทั้งการดูแลด้านมวลชน จิตอาสา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีอยู่จำนวนมากตามแนวชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องของ Geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่ง ตชด.ต้องดูแลเรื่องของความมั่นคงของประเทศ ควบคู่กับการดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนในส่วนของผู้อพยพให้ถูกต้องและเป็นธรรมตามนโยบายของประเทศด้วย

อีกทั้ง การทำงานร่วมกับกรมศุลกากร ทหาร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกันสกัดกั้นสินค้าเถื่อนไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย เช่น ยางพารา ที่ทำให้ราคายางพาราในประเทศมีราคาสูงขึ้น ทำให้เรื่องปากท้องและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงทำให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น โดยขอให้มีการขยายผลต่อไป

นอกจากนี้ การดูแลเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรื้อรังมายาวนาน ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลพยายามดูแลเรื่องของความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน รวมไปถึงการที่รัฐบาลต้องเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น ควบคู่กับการดูแลด้านความมั่นคง เพราะเชื่อว่าหากประชาชนอยู่ดีกินดี เรื่องของการก่อความไม่สงบก็จะลดน้อยลง

นายกฯ ได้ย้ำถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างมาก นอกจากปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชน โดยปัจจุบัน มียาบ้าทะลักเข้ามาจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่ง ตชด.มีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นยาบ้าไม่ให้เข้ามาในประเทศ

โดยในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยถึงการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนทุกคน โดยได้เน้นย้ำไปกับผู้บัญชาการ ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งเรื่องของเสื้อเกราะ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงการดูแลเรื่องบ้านพักของเจ้าหน้าที่ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง