เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

View icon 76
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 19.30 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
"จักรพงษ์" รัฐมนตรีประจำสำนักฯ เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อีกทั้งการบริจาคโลหิตยังสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยได้

"ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอีกเป็นตำนวนมาก การบริจาคโลหิต จึงเป็นเรื่องที่ดี ที่นำไปช่วยคนป่วยได้" ซึ่งหากได้รับการบริจาคโลหิตครบ 10 ล้านซีซีตามที่ตั้งเป้าไว้ จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกราว 60,000 คน

สำหรับโครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิตจำนวน 10,000,000 ซีซี ภายในเดือนธันวาคม 2567

ทั้งนี้ โครงการบริจาคโลหิต เป็น 1 ใน 10 โครงการ ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาล และยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้

โดยประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนธันวาคม 2567 ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

เดือนกรกฎาคม 2567
โดยตลอดเดือนกรกฎาคม ที่ตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น
วันที่ 10 กรกฎาคม กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.3 กทม.
วันที่ 12 กรกฎาคม โรงพยาบาลธนาคารเลือดมหาราช จ.เชียงใหม่ และ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. กทม.
วันที่ 15 กรกฎาคม สภากาชาดไทย กทม.
วันที่ 17 กรกฎาคม ศูนย์สภากาชาด ห้างเทอมินอล จ.นครราชสีมา
วันที่ 19 กรกฎาคม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด. ที่ 13 จ.กาญจนบุรี, อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม.
วันที่ 23 กรกฎาคม, อาคารนวม สุขุมวิท 21 กทม. และที่ว่าการอำเภอทัพถิ่น จ.อุทัยธานี
วันที่ 24 กรกฎาคม ตำรวจภูธรภาค 8 จ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลตำรวจ กทม. และ สำนักงาน ป.ป.ท. กทม.
วันที่ 25 กรกฎาคม โรงพยาบาลตำรวจ กทม. และ โรงพยาบาลภูมิพล กทม.
วันที่ 26 กรกฎาคม โรงพยาบาลตำรวจ กทม., อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม กทม., ตำรวจภูธรภาค 6 จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วันที่ 31 กรกฎาคม สำนักงานเขตวัฒนา กทม. และอาคารตำรวจภูธร จ. ยโสธร

ตลอดเดือนสิงหาคม สามารถบริจาคได้ที่ ตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลกองทัพบกทั้ง 37 แห่งและหน่วยงานโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ

วันที่ 2 สิงหาคม ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ที่สภากาชาดไทย กทม. และขอนแก่น 
วันที่ 8 สิงหาคม กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กทม.
วันที่ 15 สิงหาคม บมจ.ไปรษณีย์ไทยกทม.

วันที่ 16 สิงหาคม สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ 20 สิงหาคม สำนักงานศาลปกครอง กทม.
วันที่ 22 สิงหาคม สำนักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี

เดือนกันยายน ถึงธันวาคม 
วันที่ 1-30 กันยายน ตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 13 กันยายนสำนักงาน ปปช.จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 ตุลาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กทม.

วันที่ 14 พฤศจิกายนบมจ.ไปรษณีย์ไทยกทม.
วันที่ 21 พฤศจิกายนสำนักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง) จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม ศาลาว่าการกทม. 2
วันที่ 13 ธันวาคม สำนักงานป.ป.ช. นนทบุรี

668e7f1138d754.80810941.png

668e7f117b5473.72251017.png

668e7f11dc5828.66984246.png

ข่าวที่เกี่ยวข้อง