แหล่งขุดเจาะน้ำมัน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อความมั่นคง

View icon 46
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 06.02 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - ผอ.ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ชี้แจง แหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตน้ำมันเพื่อสนับสนุนความมั่นคง

หลังคณะกรรมาธิการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพ และ สส. พรรคก้าวไกล  เรียกร้องให้โอน "บ่อน้ำมันฝาง" จังหวัดเชียงใหม่ ให้ กระทรวงการคลัง ดูแล และยังถูกวิจารณ์ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์น้ำมันผลิตในประเทศ ยังต้องซื้อน้ำมันราคาสูงจากต่างประเทศ

ล่าสุดก็มีคำชี้แจงเรื่องนี้ว่า บ่อน้ำมันดังกล่าวมีไว้เพื่อความมั่นคง สามารถตรวจสอบได้ แต่การขุดเจาะที่ฝาง อาจไม่ตอบสนองต่อปริมาณความต้องการของประเทศได้ แม้บริเวณแอ่งฝางที่พบน้ำมันดิบจะมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 900 ตารางกิโลเมตร

แต่จุดที่พบน้ำมันดิบจะกระจัดกระจายและมีปริมาณไม่มาก แต่มีความสำคัญนำไปใช้ในกองทัพ โดยเฉพาะในภาวะสงคราม และการสนับสนุนภารกิจความมั่นคง

ปัจจุบัน บ่อน้ำมันฝาง กระจายอยู่ 3 ตำบล ผลิตได้ 600 บาร์เรลต่อวัน กลั่นเป็นดีเซลตกที่วันละ 30,000 ลิตร ใช้กับมณฑลทหารบกที่ 33 และมณฑลทหารบกที่ 301 หน่วยป้องกันชายแดน เพื่อจ่ายต่อให้กองกำลังผาเมือง กองกำลังนเรศวร และนำไปใช้กับยุทโธปกรณ์ที่ใช้ป้องกันชายแดน อนาคตมีแผนปรับปรุงให้กลั่นน้ำมันดิบเป็น Euro5 ได้ แต่ต้องใช้เงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง