พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้

View icon 119
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.05 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี (Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei KHUON SUDARY) ประธานสภาแห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นายฮุน ซาเรือน (Mr. Hun Saroeun) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในระดับพระประมุขและระดับรัฐบาล รวมทั้งผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่าย มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง และมีการดำเนินการในความร่วมมือที่สำคัญด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่น ปัจจุบันราชอาณาจักรกัมพูชา มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระประมุของค์ปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี และมี สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต เป็นนายกรัฐมนตรี

เวลา 17.25 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ ( Ms. Sibille de Cartier d'Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายเบอนัว ว็องด์ กาแปล (Mr. Benoit Vande Capelle) คู่สมรส ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง