รวบอดีตปลัด อบต. ทุจริตหลายโครงการฯ

รวบอดีตปลัด อบต. ทุจริตหลายโครงการฯ

View icon 234
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 18.58 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม ป.ป.ช. รวบอดีตปลัด อบต.ทุจริตหลายโครงการฯ ตรวจประวัติพบหมายจับเพียบ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) จับกุม นายสุภชัย ฯ อายุ 50 ปี ตามหมายจับของ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ จ 37/2565 ลง 21 กันยายน 2565  โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 มาตรา 157”

สืบเนื่องจากตั้งแต่ช่วงประมาณ ปี 2547 ซึ่งในขณะนั้นนายสุภชัย ฯ ผู้ต้องหา ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร จึงใช้โอกาสที่ตนมีหน้าที่และอำนาจในตำแหน่ง ร่วมกับพวกทำการทุจริต ลงนามอนุมัติโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยมีการร้องเรียนว่ามีโครงการที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามสัญญาและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จริง จำนวน 3 โครงการ คือ
​​1.ร่วมกันทุจริตโครงการก่อสร้างถนนไปแหล่งเกษตรกรรมของราษฎร จำนวน 10 หมู่บ้าน ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ด้วยการอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินกว่าปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับ
​​2.ร่วมกันทุจริตโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงห้วยเปลือย ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยปรากฏว่าน้ำที่ได้ไม่สะอาด ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
​​3.ร่วมกันทุจริตโครงการซ่อมแซมหลังคาบ้านพักข้าราชการและหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง มูลค่าความเสียหายกว่าแสนบาท ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

จากนั้นได้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เข้าทำการตรวจสอบโครงการดังกล่าว เมื่อ นายสุภชัยฯ ทราบข่าวการตรวจสอบพบการทุจริตโครงการฯ จึงได้หลบหนีไป กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำกำลังจับกุม นายสุภชัยฯ บริเวณหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ภายใน ซ.เจริญกรุง 109 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ก่อนนำตัวส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการตรวจพบว่า นายสุภชัย ฯ ยังมีหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค 4 ที่ จ 34/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ รักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ตามมาตรา 151 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1  อีก 1 หมายจับ
 
สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การรับสารภาพว่าในระหว่างนั้นได้มีการลงนามในการอนุมัติโครงการดังกล่าวจริง แต่ทำไปตามคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง