องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ที่จังหวัดลพบุรี

View icon 161
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในการวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2175 ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง กับพระนางศิริธิดา เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2199 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา หลังจากประทับในกรุงศรีอยุธยาได้ 10 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานี แห่งที่ 2 เมื่อปี 2209 และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับทุกปี ครั้งละหลาย ๆ เดือน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 สิริพระชนมพรรษา 56 พรรษา

ข่าวอื่นในหมวด