News

20 สาวมั่นทันสมัยเยี่ยมชม AIS Flagship Store

20 สาวมั่นทันสมัยผู้เข้าประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2014 เข้าเยี่ยมชม AIS Flagship Store ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ AIS Future Experience เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 3D ที่จะมีขึ้นในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง