พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

7 ทศวรรษ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม