ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

อดิสรณ์ พึ่งยา

ชื่อเล่น : JACKIE

วันเกิด : 27 สิงหาคม

การศึกษา :

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จ.สุพรรณบุรี
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

  • พิธีกรรายการเจาะสนาม, แฟนซ่ากีฬามัน และสปอร์ตแฟน
  • คอลัมนิสต์พิเศษ นิตยสารลิปส์ และ MSN ไทยแลนด์
  • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต บุคส์ จำกัด รายการจมูกมด
  • ผู้ประกาศกีฬาภาคค่ำ (ระหว่างปี1996-1998 เคยประจำศูนย์ข่าวสยามกีฬา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ)