ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

พิสิทธิ์ กิรติการกุล

ชื่อเล่น : หว่อง

วันเกิด : 24 มีนาคม

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย วิชาการเขียนข่าวสถานการณ์ทั่วไป
  • พิธีกรรายการคดีเด็ด
  • ผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยง ช่วงข่าวต่างประเทศ
  • พิธีกรรายการคอข่าวรอบโลก