ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

อนุวัต เฟื่องทองแดง

ชื่อเล่น : หนุ่ม

วันเกิด : 3 สิงหาคม

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน :

  • สารคดี บ.แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • บ. แปซิฟิค คอปอร์เรชั่น จำกัด
  • ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, บ. ไอทีวี จำกัด มหาชน
  • ผู้ประกาศรายการสนามข่าว/ อนุวัตจัดให้