ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด

ชื่อเล่น : เบิร์ด

วันเกิด : 18 สิงหาคม

การศึกษา :

 • ภัสสรานุบาล ก.ท.ม.(อนุบาล)
 • โสมาภา 2 (ประถม 1-2)
 • โรงเรียนเซนต์เทเรซา ก.ท.ม.(ประถม 3-6)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก.ท.ม.(มัธยม)
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ วิชาโทประชาสัมพันธ์

ประวัติการทำงาน :

 • นักวิชาการแรงงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ชื่อในขณะนั้น)
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย
 • ผู้สื่อข่าวสายการเมือง สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
 • ผู้สื่อข่าวสายการเมือง ผู้ประกาศภาคสนาม ผู้ประกาศข่าวภาคดึก สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี
 • ผู้สื่อข่าวสายการเมือง ผู้ประกาศภาคสนาม ผู้ประกาศข่าวภาคดึก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • ผู้สื่อข่าวสายการเมือง ผู้ประกาศภาคสนาม ผู้สื่อข่าวประจำเฮลิคอปเตอร์ข่าว เหยี่ยวข่าว 7 สี ผู้ประกาศข่าว เช้าข่าว 7, สี ข่าวเด็ด 7 สี, ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (เสาร์-อาทิตย์), เคาะข่าวสุดสัปดาห์, ข่าวภาคเที่ยง วันนักขัตฤกษ์, สนามข่าว เสาร์ อาทิตย์, สนามข่าว 7 สี, เจาะประเด็นข่าวค่ำ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • อาจารย์พิเศษ วิชาการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในยุคใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ