ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ชัยอนันต์ ปันชู

ชื่อเล่น : กล้า

วันเกิด : 31 ธันวาคม

การศึกษา :

 • โรงเรียนบ้านปง(อนุบาล-ประถม)
 • โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร(มัธยมต้น)
 • โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม(มัธยมปลาย)
 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน :

 • MC
 • พิธีกร
 • VJ
 • Marketing บริษัท เทคอะลุค จำกัด
 • Event บริษัท สามารถเทลคอม มหาชน จำกัด
 • ผู้ประกาศรายการสนามข่าว / ชัยอนันต์จัดเต็ม / ตามทันเกษตร