ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

ชื่อเล่น : เกณฑ์

วันเกิด : 8 สิงหาคม

การศึกษา :

 • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปะศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก - วิทยุกระจายเสียง วิชาโท - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน :

 • ประกาศข่าวและดำเนินรายการห้องข่าวภาคเที่ยง เวลา 11.20 - 12.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์
 • ประกาศข่าว ช่วง ข่าวเด็ด 7 สี
 • ประกาศข่าว ช่วง ขยายความ – ขยายข่าว ในข่าวภาคเที่ยง
 • ประกาศข่าว ช่วง เรื่องต้องรู้ ในรายการเด็ดเศรษฐกิจ
 • ประกาศข่าว ช่วง ข่าวต่างประเทศ ในรายการเช้าข่าว 7 สี
 • ประกาศข่าว ช่วง 7 ข่าวเด่น ในรายการเด็ดข่าวเด่น
 • ประกาศข่าว ช่วง แชร์กันสนั่นเมือง ในรายการเช้าข่าว 7 สี 
 • ประกาศข่าว ช่วง เจาะประเด็นโซเชียล ในรายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ