ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เหมือนฝัน ประสานพานิช

ชื่อเล่น : ฝัน

วันเกิด : 4 มิถุนายน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี เกียรนิยมอันดับสอง สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

ประวัติการทำงาน :

  • ครูสอนบัลเล่ต์/ระบำสเปน โรงเรียนอารีย์นาฎศิลป์
  • KBANK E - GIRLS (ประชาสัมพันธ์ของธนาคารกสิกรไทย)
  • ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี
  • ผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยง จันทร์,พุธ,ศุกร์
  • ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำ เสาร์-อาทิตย์
  • ผู้ดำเนินรายการเช้านี้ที่หมอชิต
  • ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 / ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2