ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ชื่อเล่น : แจ๊ค

วันเกิด : 25 ตุลาคม

การศึกษา :

  • การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน :

  • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมาย เอ เอ เอ จำกัด
  • ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี
  • รายการวิทยุ FM 101 RR One เจ้าตัวโปรด/หนอนหนังสือ/จับข่าวคุยกัน
  • รายการวิทยุ FM 96 Sport Radio/จับกระแสธุรกิจ/เมืองไทย 24 ชม.
  • รายการวิทยุ FM 99.5 สถานีจราจรเพื่อสังคม
  • ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1  ช่วงเจาะประเด็น