ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์

ชื่อเล่น : อ้อม

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี สาขาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน :

  • ตำแหน่ง Guest Relation's Office บมจ. Total Access Communication
  • ตำแหน่ง Project Co-ordinator บริษัท Triple A.E. Engineering จำกัด
  • ผู้ประกาศข่าวกีฬาช่อง 7 สี