ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ศจี วงศ์อำไพ

ชื่อเล่น : จี

วันเกิด : 17 ตุลาคม

การศึกษา :

  • มัธยมศีกษา 1-3  : โรงเรียนสตูลวิทยา
  • ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ประวัติการทำงาน :

  • สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง11
  • สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี.-ไทยพีบีเอส
  • ช่อง7 HD