ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เปรมสุดา สันติวัฒนา

ชื่อเล่น : ปุ้ม

วันเกิด : 3 ธันวาคม

การศึกษา : การศึกษา

 • อนุบาล - ประถมศึกษา  โรงเรียน เซนต์โยเซฟ ทิพวัล
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

 • 2549 - 2553 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผู้ประกาศ ช่อง 7HD

รายการปัจจุบัน

 • ข่าวเย็นประเด็นร้อน 
 • สนามข่าว 7สี
 • เที่่ยงบันเทิงสด

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555
 • รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 สาขาผู้รายงานข่าวดีเด่นหญิง
 • The Nine Fever Award : MC Fever 2014
 • รางวัลพระกินนรี ประจำปี 2557 มอบให้กับบุคคลที่คิดดีทำดีควรเป็นแบบอย่าง
 • รางวัลดาวเมขลาประจำปี 2557 ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศให้สาระความรู้เพลิดเพลินมีคุณค่าดีเด่น
 • รางวัลระฆังทอง บุคคลดีเด่นแห่งปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์
 • รางวัลผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศดีเด่นแห่งปี จากนิตยสารดาราอินไซด์ ปี 2559
 • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลโครงการ “จิตสำนึก รักเมืองไทย ประจำปี 2562” จากกระทรวงกลาโหม
 • รางวัลพระพิฆเณศวร์ รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2566 สาขาผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น จากราการ "ข่าวเย็นประเด็นร้อน"