ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เปรมสุดา สันติวัฒนา

ชื่อเล่น : ปุ้ม

วันเกิด : 3 ธันวาคม

การศึกษา :

 • อนุบาล เซนต์โยเซฟ ทิพวัล
 • ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ อาวุโส
 • ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • ฝนฟ้าอากาศ
 • ข่าวเด็ดเว็บดัง
 • คอข่าวรอบโลก
 • ห้องข่าว 7 สี
 • สนามข่าว 7 สี
 • สนามข่าวบันเทิง