ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ช่อฟ้า เหล่าอารยะ

ชื่อเล่น : ปูน

วันเกิด : 20 มิถุนายน

การศึกษา : การศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนสันติสุขวิทยา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

 • ผู้ดำเนินรายการ เช้าข่าว 7 สี
 • รายการเด็ดข่าวเด็ด
 • คอลัมน์อุณหภูมิโลก
 • คอลัมน์คิดดีมีเงิน
 • เหยี่ยวข่าว 7 สี
 • สนามข่าวออนไลน์
 • เคาะข่าววันหยุด
 • รายการห้องข่าวภาคเที่ยง
 • เด็ดเศรษฐกิจ
 • รายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ
 • ข่าวภาคค่ำ
 • สนามข่าว 7 สี
 • สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

รายการที่รับผิดชอบ

 • ข่าวภาคค่ำ

ช่องทาง Social media

รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลดีเด่นแห่งปี ประเทศชาติอวอร์ด
 • รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น รางวัลเทพทองครั้งที่ 15 ด้านวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น