ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ช่อฟ้า เหล่าอารยะ

ชื่อเล่น : ปูน

วันเกิด : 20 มิถุนายน

การศึกษา :

 •  ประถมศึกษา : โรงเรียนสันติสุขวิทยา
 •  มัธยมศึกษา : โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 •  ปริญญาตรี : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 •  ปริญญาตรี : สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 •  ปริญญาโท : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

 • ผู้ดำเนินรายการ เช้าข่าว 7 สี
 •  รายการเด็ดข่าวเด็ด
 •  คอลัมน์อุณหภูมิโลก
 •  คอลัมน์คิดดีมีเงิน
 •  เหยี่ยวข่าว 7 สี
 •  สนามข่าวออนไลน์
 •  เคาะข่าววันหยุด
 •  รายการห้องข่าวภาคเที่ยง
 •  เด็ดเศรษฐกิจ
 •  รายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ
 •  ข่าวภาคค่ำ
 •  สนามข่าว 7 สี
 •  สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์