ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ช่อฟ้า เหล่าอารยะ

ชื่อเล่น : ปูน

วันเกิด : 20 มิถุนายน

การศึกษา :

 • ประถมศึกษา : โรงเรียนสันติสุขวิทยา
 • มัธยมศึกษา : โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • ปริญญาตรี : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • ปริญญาตรี : สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

 • ผู้ดำเนินรายการ เช้าข่าว 7 สี
 • รายการเด็ดข่าวเด็ด
 • รายการอุณหภูมิโลก
 • เหยี่ยวข่าว 7 สี
 • สนามข่าวออนไลน์
 • เคาะข่าววันหยุด
 • รายการห้องข่าวภาคเที่ยง
 • เด็ดเศรษฐกิจ
 • รายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ
 • ข่าวภาคค่ำ