ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ภานุรัจน์ ศนีบุตร

ชื่อเล่น : ปอย

วันเกิด : 10 เมษายน

การศึกษา : การศึกษา 

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

  • ผู้สื่อข่าว สายรายงานพิเศษ ช่อง 7HD
  • ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD

รายการที่รับผิดชอบ

  • รายการ “เช้า ข่าว 7 สี”
  • คอลัมน์ “ทุก(ข์)ชีวิต” รายการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน
  • รายการ “เปิดจอจ้อข่าว”

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลนาคราชทอง สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น โดยสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ