ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ภานุรัจน์ ศนีบุตร

ชื่อเล่น : ปอย

วันเกิด : 10 เมษายน

การศึกษา :

ปริญญาโท : สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา : โรงเรียนชลประทานวิทยา

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้สื่อข่าว และ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน)
  • เช้าข่าว 7 สี ,ห้องข่าวภาคเที่ยง, เจาะประเด็นข่าวค่ำ
  • รับผิดชอบช่วง “ภานุรัจน์จัดเต็ม” : ลงพื้นที่ทำข่าวถ่ายทอดเรื่องราวผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม
  • รายงานข่าวภาคสนาม สถานการณ์ต่างๆ
  • ทำสกู๊ปเจาะลึกข่าวเชิงอาชญากรรม