ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา

ชื่อเล่น : กาย

วันเกิด : 5 เมษายน

การศึกษา :

 • อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเจริญวิทย์ จ.นครศรีธรรมราช
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4-6โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประวัติการทำงาน :

 • 2555-2561 ผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 MCOT HD อสมท.
 • 2555-2557 Account Executive (AE) BEC-Tero Radio (95.5 Virgin Hitz, 105.5 Eazy Fm)
 • 2558-2561 นักจัดรายการวิทยุ FM 100.5 MCOT News Network
 • 2558-2563 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2561-ปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7HD

รายการที่รับผิดชอบ

 • สนามข่าว 7 สี    
 • เงินทองของจริง  
 • ข่าวเย็นประเด็นร้อน
ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัล กินรีทอง ประจำปี 2558 คุณค่าแห่งบุคคล จัดโดย มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา
 • รางวัล ทับทิมสยาม ประจำปี 2558 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ จัดโดย มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา
 • รางวัล บัวทอง ประจำปี 2558 บุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)
 • รางวัล บุคคลคุณภาพและองค์กรดีเด่นประจำปี 2559 สาขาสื่อมวลชนดีเด่น จัดโดย มูลนิธิต้นบุญวิสาขา
 • รางวัล สิงห์ฆเณศประจำปี 2559  สาขาผู้เป็นแบบอย่างสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)
 • รางวัล แสงดาวแห่งความดีประจำปี 2559. สาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จัดโดย สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
 • รางวัล คนดีแห่งสยามประจำปี 2559 สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น จัดโดย โครงการเสริมสร้างคนดีศรีแผ่นดิน สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
 • รางวัล กินรีทอง ประจำปี 2559 สาขาผู้ประกาศข่าวดีเด่น จัดโดย ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก 
 • รางวัลพระพิฆเณศวร์ ประจำปี 2566 สาขาผู้ประกาศข่าวชายดีเด่นจัดโดยสมาคมนักข่าวบันเทิงร่วมกับดาราอินไซต์ทีวี