ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา

ชื่อเล่น : กาย

วันเกิด : 5 เมษายน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน :

  • 2555-2561 ผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 MCOT HD อสมท.
  • 2555-2557 Account Executive (AE) BEC-Tero Radio (95.5 Virgin Hitz, 105.5 Eazy Fm)
  • 2558-2561 นักจัดรายการวิทยุ FM 100.5 MCOT News Network
  • 2558-2563 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 2561-ปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7HD