ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

นันทิพัฒน์ โปธาปัน

วันเกิด : 26 มกราคม

การศึกษา :

  • ชั้นประถมศึกษา รร.วัดหงษ์รัตนาราม
  • ชั้นมัธยมศึกษา รร.ชิโนรสวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน : ปี 2555 - ปัจจุบัน

  • ผู้สื่อข่าวช่อง 7HD / ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวสังคม / ครีเอทีฟและโพรดิวเซอร์ ช่วง "ฝนฟ้าอากาศ" ข่าวภาคค่ำ
  • ผู้ประกาศ ช่อง 7HD

รายการที่รับผิดชอบ

  • เช้าข่าว 7 สี
  • ฝนฟ้าอากาศ เสาร์-อาทิตย์
  • ข่าวเด็ด 7 สี

ช่องทาง Social Media