ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

พิธพงษ์ จตุรพิธพร

ชื่อเล่น : ชาย

วันเกิด : 1 ตุลาคม

การศึกษา : การศึกษา

  • ประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนพฤกษา จ. นนทบุรี
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ. นนทบุรี
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

  •    ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ FM 92 MHz
  •    ผู้ประกาศและนักจัดรายการสถานีวิทยุ จส.100 วิทยุข่าวสารและการจราจร
  •    ผู้สื่อข่าวสายราชสำนัก ช่อง 7 HD
  •    ผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม ช่อง 7 HD

รายการที่รับผิดชอบ

  • ข่าวเด็ด 7 สี
  • ข่าวเด็ดภาคดึก

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น - สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย