ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เหมือนฝัน ประสานพานิช

ชื่อเล่น : ฝัน

วันเกิด : 4 มิถุนายน

การศึกษา : การศึกษา

  • ปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

  • Kbank E-girls (ประชาสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทย) ปี 2546-2548
  • ครูสอนบัลเล่ต์ - ระบำสเปน โรงเรียนอารีย์นาฏยศิลป์ ปี 2544-2554

รายการที่รับผิดชอบ

  • ห้องข่าวภาคเที่ยง
  • ข่าวภาคค่ำ

รางวัลที่ได้รับ
  • รางวัลพระราชทานเทพทอง