ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ดร.นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง

ชื่อเล่น : นิ

วันเกิด : 9 ตุลาคม

การศึกษา : การศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารพัฒนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน :

 • ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD

รายการ

 • ข่าวภาคค่ำ
 • รายการ หนทางพารวย

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลพิธีกรสตรีดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2555
 • รางวัลลูกดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2555
 • รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 13 นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2555
 • รางวัลมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม ประเภท พิธีกรข่าว ในพระราชสำนักดีเด่นยอดนิยม จากงานประกาศผลรางวัล ดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2555
 • รางวัลตาชั่งทอง ด้านบุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปีประจำปี 2557
 • รางวัลดาวเมขลา ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559
 • รางวัลนาคราชอวอร์ด ครั้งที่ 5 สาขาผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี จากข่าวภาคค่ำ ช่อง 7HD ประจำปี 2565