ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

ชื่อเล่น : บิว

วันเกิด : 15 สิงหาคม

การศึกษา : การศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

 • AIS VJ BEW   
 • พิธีกรรายการช่อง 9   
 • พิธีกรรายการช่อง 5

รายการที่รับผิดชอบ

 • เช้าข่าว7สี
 • สะเก็ดข่าวสเปเชียล
 • 7สีช่วยชาวบ้าน
 • คอลัมน์ “แบบนี้บิวทำได้”
 • ข่าวเด็ด7สี 

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัล "เพชรน้ำเอก รัตนาวดี" รางวัลเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย "สาขาศิลปินนักแสดงดีเด่น" ปี 2560
 • “Asean Prime Award 2019” รางวัลดีเด่นแห่งปี (สาขาสื่อมวลชนดีเด่น)
 • แบบอย่างของผู้แบ่งปันในสังคม รับเข็มที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ