ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

พรเทพ สิงหกุล

ชื่อเล่น : เปย์

วันเกิด : 29 กันยายน

การศึกษา : การศึกษา

  • ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

  • ปี 2555 เริ่มทำงานที่ช่อง 7HD ตำแหน่งผู้สื่อข่าวสายสังคม และโปรดิวเซอร์รายการฝนฟ้าอากาศ
  • ปี 2565 ตำแหน่งผู้ช่วย บก.สายสังคม และฝนฟ้าอากาศ
  • ปี 2567 ตำแหน่ง บก.สายสังคม ฝนฟ้าอากาศ สะเก็ดข่าว และสะเก็ดข่าวสเปเชียล

รายการที่รับผิดชอบ

  • รายการสะเก็ดข่าว สเปเชียล

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัล พระคเณศทองคำ ครั้งที่ 2 ปี 2562 พลังพลังความดีสู่ความสำเร็จ ของกระทรวงวัฒนธรรม