ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

ชื่อเล่น : อาร์ม

วันเกิด : 1 กรกฎาคม

การศึกษา : การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ใบอนุญาต ภาคีสถาปนิก

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

  • พิธีกรรายการบ้านพระรามสี่, เด็กอัจฉริยะท้าประลอง, นักคิดตะลุยอาเซียน, UBC Kids, กล้าคิดส์, ฉลาดล้ำโลก, เช้านี้ที่หมอชิต
  • ละครโคกคูนตระกูลไข่, ตีลังกาท้าฝัน, กลรักเกมพยาบาล (Ch7), ไฟอมตะ, น้ำพุ, ถนนสายหัวใจ
  • นักจัดรายการวิทยุ  COOLfahrenheit 93

รายการที่รับผิดชอบ

  • ข่าวเย็นประเด็นร้อน

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลเทพทองพระราชทานสาขานักจัดรายการวิทยุ
  • นักแสดงยอดเยี่ยมสดใส อวอร์ด ปี 2000
  • ผู้ดำเนินรายการผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาย รางวัลราชบัณฑิตสรรเสริญ ปี 2555