ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เจษฎา อุปนิ

ชื่อเล่น : เจษ

วันเกิด : 11 ธันวาคม

การศึกษา :

  • มัธยมศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  • ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
  • ผู้สื่อข่าว เนชั่นทีวี
  • ผู้สื่อข่าว Ch7HD

รายการที่รับผิดชอบ

  • สนามข่าว เสาร์ อาทิตย์
  • คอลัมน์ “เจษฎาโอ้โฮ” สนามข่าว 7 สี

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัล เพชรแผ่นดินไทย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สาขาสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทข่าวภาคสนามดีเด่น