ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เจษฎา อุปนิ

การศึกษา :

  • ปริญญาโท  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้สื่อข่าว ประจำกองบรรณาธิการข่าวการเมือง-การทหาร
  • ผู้ประกาศข่าวภาคสนาม
  • ผู้ประกาศข่าว  : รายการสนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
  • คอลัมน์ "เจษฎาจัดมา"
  • คอลัมน์ "ภาพเป็นข่าว"  ในรายการสนามข่าว 7 สี
  • ผู้สื่อข่าว ประจำเฮลิคอปเตอร์ข่าว (เหยี่ยวข่าว 7 สี)