ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์

ชื่อเล่น : ณัฐ

วันเกิด : 13 มิถุนายน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้สื่อข่าวสังคม, ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รายการ NBT News Focus สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
  • พิธีกรรายการเดินหน้าประเทศไทย, ข่าวเด็ดเจ็ดสี, ข่าวเด็ดภาคดึก