ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์

ชื่อเล่น : อิงอิง

วันเกิด : 29 มิถุนายน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการกระจายเสียงโทรทัศน์-วิทยุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กำลังศึกษา : หลักสูตร Young-Executive MBA  (บริหาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

  • พิธีกร 2 ภาษา ไทย-จีน รายการท่องเที่ยว สถานี TCITV
  • ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม รายการประเด็นเด็ด 7 สี และเช้านี้ที่หมอชิต บ.มีเดียสตูดิโอ
  • ผู้ประกาศรายการห้องข่าวภาคเที่ยง / ข่าวเด็ด7สี / ข่าวเด็ดภาคดึก
  • ผู้ประกาศรายการสนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ / ผู้ประกาศข่าวเด็ด
  • คอลัมน์จับได้ไล่ทัน