ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ

ชื่อเล่น : ปุ๊ก

วันเกิด : 12 พฤษภาคม

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้ประกาศข่าวกีฬา  รายการเคาะข่าวสุดสัปดาห์ 
  • ผู้ประกาศข่าว ช่วงข่าวเด็ด 7 สี และข่าวเด็ดภาคดึก
  • ผู้ประกาศข่าวกีฬาภาคสนามในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  การแข่งขันซีเกมส์  เอเชี่ยนเกมส์ และอื่นๆ
  • พิธีกรในรายการเดินหน้าประเทศไทย
  • ผลิตรายงานพิเศษ ในคอลัมภ์ เส้นทางคนเก่ง ช่วงเคาะข่าวกีฬา
  • ผลิตรายงานพิเศษ  ในคอลัมภ์สนามข่าวคนดี  รายการสนามข่าว 7 สี
  • ผลิตรายงานพิเศษในรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน