ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ณิชารีย์ พัดทอง

ชื่อเล่น : จินนี่

วันเกิด : 13 มิถุนายน

การศึกษา : การศึกษา

  • อุนบาล - ประถมศึกษา โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ (เอกอังกฤษ โทนิเทศศาสตร์)
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขากลยุทธ์การสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์

รายการที่รับผิดชอบ

  • สนามข่าวเสาร์อาทิตย์
  • ข่าวเด็ด 7 สี
  • วันนี้วันพระ
  • คอลัมน์ สนามข่าวชวนกิน รายการสนามข่าวเสาร์ อาทิตย์
  • คอลัมน์ ออนไลน์  จินนี่ Voice

ช่องทาง Social Media