ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ณิชารีย์ พัดทอง

ชื่อเล่น : จินนี่

วันเกิด : 13 มิถุนายน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี : อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มัธยมศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
  • ประถมศึกษา โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์

ประวัติการทำงาน :

  • ภาพเป็นข่าว รายการสนามข่าว 7 สี
  • ข่าวต่างประเทศ
  • ผู้สื่อข่าวประจำเฮลิคอปเตอร์ข่าว “เหยี่ยวข่าว7สี - เหยี่ยวข่าวอันซีน”
  • คอลัมน์ สนามข่าวชวนกิน
  • คอลัมน์ รอบโลกรอบสัปดาห์