ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์

ชื่อเล่น : เพชรหอม

วันเกิด : 16 กันยายน

การศึกษา : การศึกษา

 • โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

 • ประชาสัมพันธ์พิเศษ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

รายการที่รับผิดชอบ

 • เช้าข่าว 7 สี 
 • ข่าวเด็ด 7 สี
 • สะเก็ดข่าว
 • สะเก็ดข่าวสเปเชียล
 • วันนี้วันพระ
 • คอลัมน์ เพชรหอมพร้อมลุย

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสั้น เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ #ชีวิตคนทำงานสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 2566
 • โล่เกียรติยศ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่น สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) 2564-2565
 • รางวัลเณศไอยรา พิธีกร ผู้ดำเนินรายการดีเด่น 2561
 • รางวัลเพชรกนก สาขาพิทักษ์ธรรม 2560-2561
 • รางวัลคนไทยตัวอย่าง 2559